Warning: file_get_contents(https://ipinfo.io/3.236.112.70/json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 429 Too Many Requests in /data/sites/web/elietmachinescom/www/index.php on line 66
Eliet Machines | Producten | gzc-750

GZC 750

Met een actieve werkbreedte van 75 cm kunt u met de ELIET GZC in één uur oppervlaktes tot 1000 m2 aanleggen en inzaaien. Door haar gunstige afmetingen en wendbaarheid is de machine ook uiterst geschikt voor het aanleggen van kleinere gazons. Aangezien de gazonzaaicombi zowel op de voorrollen als de achterrol is aangedreven, is het zowat de enige machine die u kunt inzetten op hellingen en glooiende gazons.

 

Eigenschappen
HYDROSTATISCH AANGEDREVEN WALSEN

HYDROSTATISCH AANGEDREVEN WALSEN

De bediener geniet het ongelooflijke comfort van een proportioneel instelbare hydrostaat. Ontkoppelen hoeft niet; de bediener kan op elk moment traploos de snelheid bijregelen. ELIET koos hier doelbewust voor een dubbele hydrostaat, waardoor de hydromotor in elk van de voorwalsen de luxe geniet van een afzonderlijk pomp te hebben. Als gevolg kan elke  hydromotor ook afzonderlijk en proportioneel aangestuurd worden. De bediening van de walsen is gekoppeld aan een beweegbaar stuur. Wordt het stuur naar links gedraaid, dan wordt dit vertaald in een tractieverschil tussen de linker en de rechter voorrol, wat de machine rechts doet draaien. Hoe verder het stuur weggedraaid wordt, hoe groter het snelheidsverschil tussen de linker en de rechterwals en hoe scherper de bocht wordt. Dit maakt het sturen heel intuïtief vanuit een natuurlijke beweging, wat de operator toelaat om gecontroleerd tot in de kleinste hoeken te zaaien. Hierdoor is de nieuwe ELIET gazonzaaimachine uitermate geschikt voor de aanleg van private tuinen met beperkte toegang en complexe vormen.

RUIME ZAADBAK

RUIME ZAADBAK

De zaadbak heeft een inhoud van 61 L (GZC 750) of 93 L (GZC 1000). Het zaaidebiet kan worden ingesteld van 0 tot 100 gr/m2. Een draaimolen in de zaaibak zorgt voor een voortdurende en gelijkmatige stroom van graszaad. De zaaibak heeft dezelfde zaaibreedte als de schudeg. Doordat de zaadtrechter voor de schudeg is geplaatst, wordt het lineair uitgestrooide zaad op de grond verspreid over de volledige werkbreedte. Op die manier wordt u niet geconfronteerd met onesthetische zaailijnen.

WERKEN ZONDER ZAADBAK

WERKEN ZONDER ZAADBAK

De zaadbak is een los onderdeel dat vrij in de machine is opgehangen. Dit maakt dat men bij het voorbereidende nivelleerwerk bij voorkeur de zaadbak uit de machine neemt om zo een beter zicht te krijgen op de schudeg. Het vermijdt tevens dat stenen die mogelijk tijdens het nivelleren worden opgewoeld de zaai-inrichting kunnen beschadigen. Voor wie de zaadbak in de machine wil laten zitten, is er een tweede hoger en veilig geplaatst ophangpunt voorzien.

ZAADDEBIETREGELING

ZAADDEBIETREGELING

Bij de aanleg van een nieuw gazon schrijven de grotere zaadfabrikanten voor sier- en sportgazon een strooidebiet voor tussen 20 gr en 30 gr/m². Uiteraard is de grootte van de zaadjes verschillend, dus zal de uitstroomsnelheid door de openingen van de zaadbak verschillen naarmate de samenstelling van het mengsel. De permanente veredelingprogramma’s van de rassen zorgen dat zaden steeds verder evolueren. Ook de recente innovaties op vlak van groeiversnellende coatings op de graszaden zorgen dat mengsels die vandaag worden aanbevolen over een aantal jaar al voorbij gestreefd zijn. Het is daarom belangrijk dat een zaaimachine beschikt over een zaaddebietregeling die deze snelle evolutie moeiteloos kan opvangen. Daarom heeft ELIET op zijn zaaimachine een fijnregelinstelling met 36 standen. Deze brede schaal laat toe de opening van de
uitstrooiopeningen heel nauwkeurig af te regelen.

SLIPKOPPELING

Tijdens het voorbereiden van het zaaibed worden door de schudeg vaak stenen uit de ondergrond opgewoeld. Per ongeluk kan een grotere steen zich vastzetten tussen de schudeg en de achterwals. Om te vermijden dat deze blokkage een breuk veroorzaakt op de aandrijving is deze beveiligd door een slipkoppeling.

MACHINEBREDE WALSEN

MACHINEBREDE WALSEN

De ELIET gazonzaaimachine is voorzien van 2 verkruimelwalsen vooraan en een machinebrede verkruimelwals achteraan. Hierdoor geniet de machine een goede gewichtsverdeling en wordt de grond overal gelijkmatig aangedrukt. Aangezien de walsen een open profiel hebben, rollen ze de grond aan zonder deze aan de oppervlakte dicht te drukken. De grond blijft hierdoor voldoende luchtig zodat water en voedingstoffen nog voldoende kunnen doorsijpelen. Ook erosie na een hevige regenbui wordt vermeden.

 

ROBUUSTE BOUW

ROBUUSTE BOUW

Een groot eigengewicht van de machine is essentieel voor een goede werking. De gewichtverzwarende maatregelen die ELIET nam, renderen optimaal voor de gebruiker want ze maken van de GZC een onverwoestbaar pantser. Met plaatdiktes van 5 tot 20 mm spreekt het voor zich dat de bedrijfszekerheid gewaarborgd is. De opbouw van de machine blijft bovenal eenvoudig en onderhoudsvriendelijk.

 

ZIJDELINGS VERSTELBAAR STUUR

ZIJDELINGS VERSTELBAAR STUUR

Om bij het zaaien een perfecte terreinafwerking te garanderen waar zelfs de voetstappen van de operator niet meer zichtbaar zijn, voorzag ELIET een mogelijkheid om het stuur zijdelings te verstellen. Ten opzichte van de normale stuuropstelling kan de bediener een vaste positie innemen die 20° naar links of naar rechts verdraaid is. Hierdoor kan hij naast de machine lopen, en toch de functionaliteit van het Intuïtieve StuurTM behouden. Voor het uitnemen van de zaadbak kan men het stuur zelfs over de volledige 90° naar links wegzwenken.

DIEPTE-INSTELLING SCHUDEG

DIEPTE-INSTELLING SCHUDEG

Eén van de belangrijkste bedieningsinstrumenten van de machine is de hendel voor de diepte-instelling van de schudeg. Om de grond intens te doorwoelen en het zaaibed met de gepaste korrelfijnheid klaar te leggen, kan de gebruiker permanent met de diepte-instelling van de schudeg spelen. Om vlot tussen de 6 dieptestanden te kunnen schakelen, staat de hefboom binnen handbereik van de bediener.

HEFHAAK

HEFHAAK

De wetgeving op vrachtvervoer wordt steeds strenger. Zo leggen bepaalde Europese lidstaten de verplichting op dat een machine minstens 4 verankeringpunten moet voorzien voor een veilig vervoer. Conform aan deze voorschriften is de ELIET GZC in elk van de hoeken van het chassis met zo’n bevestigingspunt uitgerust. Daarenboven is er centraal op de machine ook een oog voorzien die toelaat de machine met een kraan op te lichten.

 

SCHUDEG

SCHUDEG

De schudeg bestaat uit twee rijen tanden die tot op een maximale diepte van 7cm in de grond zakken. Het is één van de belangrijkste onderdelen in de machine want ze neemt drie essentiële bewerkingen voor haar rekening: fijnmaken van toplaag, egaliseren van terrein, inwerken van het zaad. De aandrijving van de schudeg kan worden uitgeschakeld. Dit is belangrijk voor een veilig transport van en naar de werkplek, en voor het laden en lossen.

 

INTUÏTIEF STUUR

INTUÏTIEF STUUR

Het stuur van de GZC is een lateraal beweeglijk stuur. Door het stuur zijdelings weg te drukken wordt door een eenvoudig doch ingenieus mechanisme deze beweging vertaald in een aansturing van de hydrostatische aandrijving van de voorwalsen, die de machine in de richting laat draaien met de dynamiek die de operator zich had voorgesteld bij uitvoeren van zijn stuurbeweging. Het stuur laat zich licht bedienen maar geeft toch een zekere tegendruk zodat het gevoelsmatig klopt met de energie die nodig is bij het draaien van de machine met een gewicht van meer dan 400 kg.